Vest 13 Feb 13

Žalbe na presudu za zločin u Srebrenici

Tužilaštvo BiH i Odbrana Franca Kosa iznijeli su žalbe na presudu kojom su Kos, Stanko Kojić, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja osuđeni na ukupno 142 godine zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine.

Justice Report
BIRN
Sarajevo

Tužilac Dubravko Čampara kazao je da je prvostepeno vijeće pogrešno utvrdilo da optuženi nisu imali genocidnu namjeru, te da su naredbu za strijeljanje dobili tek na Branjevu (općina Zvornik).

“Vijeće je optužene oglasilo krivima za zločin protiv čovječnosti, a Tužilaštvo smatra da je Vijeće imalo dovoljno dokaza da ih osudi kao saizvršioce u genocidu”, rekao je Čampara.

Prvostepenom presudom u junu 2012. Kojić je osuđen na 43 godine, Kos i Goronja na po 40, a Golijan na 19 godina zatvora.

Vijeće je utvrdilo da su oni kao pripadnici Desetog diverzantskog odreda pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS) 16. jula 1995. strijeljali grupu od oko 800 muškaraca na Branjevu.

U toj presudi navedeno je da su optuženi učestvovali i u napadu na Srebrenicu, prije događaja na Vojnoj ekonomiji Branjevo.

Državno tužilaštvo predložilo je Apelacionom vijeću Suda BiH da prvostepenu presudu ukine i odredi pretres ili da preinačenom presudom optužene proglasim krivima za genocid.

Odbrana Kosa predložila je da se izvrši prekvalifikacija djela u “ratni zločin protiv civilnog stanovništva” ili “ratni zločin protiv ratnih zarobljenika”, i da se optuženom izrekne manja kazna.

Osvrćući se na zaključke iz prvostepene presude, optuženi Kos je rekao da se ne slaže sa navodima da je on bio komandir grupe koja je vršila strijeljanje na Ekonomiji Branjevo, kao ni da je bio “dobrovoljac”.

 “Moj stepen krivice i krivice mojih kolega manji je nego što Vijeće zaključuje. Izražavam poštovanje prema žrtvama, njihovim porodicama... I oni imaju pravo da znaju istinu”, rekao je Kos.

VRS je 11. jula 1995. godine zauzela Srebrenicu iako se područje nalazilo pod zaštitom UN-a. Nakon što je grad pao, ubijeno je preko 7.000 muškaraca i dječaka.

Međunarodni sud pravde (ICJ/MSP) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY/MKSJ) proglasili su ubistva genocidom.

Odbrane ostalih optuženih žalbe na presudu će iznijeti u petak, 15. februara.

Disqus

blog comments powered by Disqus

Dnevni bilten