Vest 11 Jan 13

Kuvelja osuđen na 20 godina za zločin u Srebrenici

Sud BiH osudio je Božidara Kuvelju na 20 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1995. godine u Srebrenici.

Justice Report
BIRN
Sarajevo

Kuvelja je proglašen krivim za progon bošnjačkog stanovništva zbog sudjelovanja u prisilnom preseljenju i ubistvima muškaraca u Kravici.

Nakon masovnog ubistva muškaraca u Kravici 13. jula 1995. godine, Kuvelja je u jutarnjim satima narednog dana pucao iz puškomitraljeza u preživjele koji su na prevaru pozvani da izađu iz skladišta.

“Rekao je da je pucao ispod i iznad zarobljenih, te da nije vidio da li je metak pogodio nekoga. Za Vijeće nije bilo dileme da je on tada pucao”, kazala je Jasmina Kosović, predsjedavajuća Sudskog vijeća.

Međutim, Sudsko vijeće je u obrazloženju presude kazalo da nije utvrdilo da je optuženi, bivši pripadnik Centra za obuku na Jahorini pri Specijalnoj brigadi policije Republike Srpske, imao znanje o postojanju genocidne namjere.

“Vijeće nije utvrdilo da je optuženi bio svjestan namjere istrebljenja”, kazala je Kosović.

Vijeće je oslobodilo Kuvelju optužbi da je učestvovao u strijeljanju jedne grupe Bošnjaka kod Kravice, kao i da je vršio “ovjeravanje” preživjelih zarobljenika.

Sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio da je optuženi protiv svoje volje bio uključen u ratna dešavanja i da je izvršavao naređenja.

Suđenje Kuvelji počelo je u maju 2011. godine.

Disqus

blog comments powered by Disqus

Najnoviji naslovi

13 Jul 16
16 Apr 15
16 Mar 15
25 Feb 15
20 Feb 15

Goran Hadžić u Hagu

Dnevni bilten