Vest 11 Oct 17

Kazna zatvora zbog silovanja u ratu

Žarko Vuković, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), osuđen je na sedam godina zatvora za višestruko silovanje žene u Foči 1992. godine.

Lamija Grebo
BIRN
Sarajevo
Sud BiH. Foto: BIRN.

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je Žarka Vukovića krivim za silovanje žene počinjeno u Foči.

Kako je navela predsjedavajuća Sudskog vijeća Mediha Pašić, Vuković je oštećenu silovao u podrumu svoje kuće, od aprila do augusta 1992. godine.

“Vijeće je utvrdilo da je Vuković postupao kao pripadnik VRS-a (Vojske Republike Srpske) u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih struktura usmjerenih prema bošnjačkom stanovništvu, svjestan da su njegove radnje upravo dio tog napada, čime je počinio zločin protiv čovječnosti”, izjavila je Pašić.

Predsjedavajuća Vijeća je navela da je smrt oštećene, identifikovane kao A-1, nastupila nakon podizanja optužnice, ali je naglasila da su iskazi koje je dala u istrazi saglasni i da su zajedno s drugim iskazima svjedoka potvrdili činjenične navode optužnice.

“Uvjerenje Vijeća o krivici optuženog za silovanje oštećene utemeljeno je na njenom iskazu, koji je detaljan, uvjerljiv i potkrijepljen iskazima drugih svjedoka”, kazala je Pašić.

Prilikom odmjeravanja kazne, Sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio da Vuković nije ranije osuđivan, a kao otežavajuću ustrajnost i bezobzirnost u počinjenju djela.

“Izrečena kazna od sedam godina je srazmjerna težini počinjenog djela”, navela je Pašić.

Vuković se nije pojavio na izricanju prvostepene presude.

Oslobođen je plaćanja troškova krivičnog postupka zbog lošeg imovinskog stanja.

Na presudu je moguće uložiti žalbu.

Disqus

blog comments powered by Disqus

Dnevni bilten