Vest 30 Nov 12

Karadžić: Nije pucano na civile

Na suđenju Radovanu Karadžiću, svjedok Odbrane rekao je da VRS tokom rata nije pucala na civile u Sarajevu.

Justice Report
BIRN
Haag

Zamjenik komandanta Ilidžanske brigade Vojske Republike Srpske (VRS) major Nikola Mijatović izjavio je da nije imao ni naređenje ni namjeru da teroriše stanovnike Sarajeva, već da su, naprotiv, nadređene komande strogo nalagale da se civili štite a Ženevske konvencije poštuju.

Karadžića, bivšeg vrhovnog komandanta VRS-a i predsjednika Republike Srpske (RS), optužnica tereti za teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim artiljerijskim i snajperskim napadima u periodu od 1992. do 1995. godine.

Potvrđujući da je, uslijed nedostatka granata, VRS koristila modifikovane avio-bombe, negirao je tvrdnju Optužbe da su te bombe bile neprecizne i rekao da su bile lansirane samo na vojne ciljeve.

ABiH je, kako je naveo, imala običaj da puca iz blizine objekata UNPROFOR-a, uključujući i komandu u zgradi Pošte, kako bi na međunarodne snage privukla vatru VRS-a.

U unakrsnom ispitivanju, tužiteljka Caroline Edgerton insistirala je da su vojni ciljevi na koje je njegova brigada pucala bili smješteni u “gusto naseljenim područjima” i da je stoga “bilo razumno očekivati” da će rizik od stradanja civila biti veoma visok.

“Još je razumnije bilo da protivnička strana ne djeluje iz blizine civila. Mi smo na vatru odgovarali vatrom”, odgovorio je Mijatović.

Dodao je da je njegova brigada pucala na vojne ciljeve isključivo nakon što su njeni osmatrači javili da “nema civila oko sredstva koje puca na nas”, te da im je cilj bio da neprijatelja zastraše kako bi prestao s dejstvom.

“Ali, znali ste da su civili bili tamo”, sugerisala je tužiteljka Edgerton, što je svjedok prihvatio kao tačno.

Svjedokinje Radojka Pandurević i Angelina Pikulić govorile su na suđenju u četvrtak o životu Srba u Sarajevu tokom rata.

Pandurević, koja je bila odbornica Srpske demokratske stranke (SDS) u Skupštini opštine (SO) Hadžići, izjavila je da je 26. maja 1992. uhapšena i prebačena u logor Silos u Tarčinu.

Na pitanje Karadžića šta je bila osnova za njeno zatvaranje, odgovorila je: “Moj rad u SO Hadžići, što sam bila članica SDS-a i Srpkinja.”

Opisujući život Srba koji su ostali u sarajevskom naselju Pofalići, svjedokinja Odbrane Angelina Pikulić izjavila je da je “bila kao talac u sopstvenoj kući”, zato što nije mogla nikuda da ide bez dozvole “Alijinih policajaca”, koji su bili u njenoj garaži.

Suđenje će biti nastavljeno u ponedjeljak, 3. decembra.

Disqus

blog comments powered by Disqus

Dnevni bilten