Vest 14 Feb 13

Grujić oslobođen krivice za zločin u Zvorniku

Sud BiH oslobodio je Slobodana Grujića optužbe za učestvovanje u ubistvu deset civila bošnjačke nacionalnosti počinjenom na području Zvornika.

Justice Report
BIRN
Sarajevo

Sudsko vijeće je navelo da Tužilaštvo BiH nije predočilo dovoljno uvjerljivih dokaza da je optuženi, kao pripadnik jedinice “Baljkovica” Vojske Srpske Republike BiH, 10. maja 1992. godine bio saizvršilac u ubistvima na Pandurici.

“Vijeće je van razumne sumnje utvrdilo da su civili lišeni života u rejonu mjesta Molitvište, na takozvanoj Pandurici, ali nije moglo zaključiti da je Grujić pucao u civile”, kazala Jasmina Kosović, predsjedavajuća Sudskog vijeća.

Iako je optuženi bio pored svezanih Bošnjaka, Kosović je istaknula da je Vijeće posebno cijenilo iskaz zaštićenog svjedoka A, koji je preživio strijeljanje i koji je kazao da se pojavio nepoznati vojnik i počeo pucati po civilima.

“On nije vidio da li Slobodan Grujić puca, niti je to kome ispričao”, obrazložila je Kosović.

Na ovu presudu moguće je uložiti žalbu Apelacionom vijeću Suda BiH.

Disqus

blog comments powered by Disqus

Najnoviji naslovi

Vijest 26 Sep 16

Zatvor za pripadnika HVO-a zbog silovanja

Vijest 23 Sep 16

Tri godine zatvora zbog ubistva hrvatskih civila

Vijest 20 Sep 16

Kapetan Dragan: “Branio sam Jugoslaviju”

Profil 20 Sep 16

Dug put Kapetana Dragana do sudnice

Vijest 09 Sep 16

Žrtve ratnog silovanja u BiH bore se za kompenzaciju

Вести 06 Sep 16

BiH: Uhapšeno šest osoba osumnjičenih za zločine u Milići

Dnevni bilten