Vest 27 Mar 12

“Žene u crnom” dobile slučaj na sudu

Država je prekršila osnovna prava nevladine organizacije, odlučio je srpski sud u ponedeljak.

Marija Ristić
BIRN
Beograd

Prema odluci Ustavnog suda, srpske vlasti su, zabranivši 2008. godine marš “Žena u crnom”,  pogazile pravo ovog udruženja na slobodu okupljanja, pravo na pravično suđenje i pravo na delotvorni pravni lek.

Beogradska policija je 8. marta 2008. godine, bez objašnjenja, zabranila skup pod nazivom “Sto godina borbe” u organizaciji “Žena u crnom”, antimilitarističke, mirovne organizacije.

Tokom procesa, predstavnici policije tvrdili su da je “kritičnog dana na teritoriji grada Beograda održano više sportskih, kulturnih i drugih manifestacija povišenog rizika, gde se osnovano moglo očekivati okupljanje neformalnih grupa i ekstremnih navijačkih grupa, što bi za posledicu imalo ugrožavanje bezbednosti i imovine”.

Međutim, policija je dozvolila drugim organizacijama civilnog društva, kao što su “Sigurna kuća” i Forum žena Demokratske stranke, da se 8. marta okupe u centru Beograda.

“Tadašnja odluka o zabrani održavanja skupa u pokretu braniteljki ljudskih prava predstavljala je arbitrarnu odluku zasnovanu na političkim motivima”, saopštio je Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), koji zastupa udruženje.

Nevladina organizacija “Žene u crnom” osnovana je u oktobru 1991. godine, na početku raspada bivše Jugoslavije. Njen cilj bio je da učini vidljivim nenasilni otpor militarizmu, ratu, seksizmu i nacionalizmu.

Bila je posebno aktivna tokom sukoba u regionu devedesetih, boreći se za prava žrtava i zalažući se za istinu i pomirenje.

Nedavno se ova organizacija našla u centru medijske pažnje zbog protesta protiv novog spomen-obeležja podignutog žrtvama rata devedesetih.

Udruženje tvrdi da su beogradske vlasti, posvetivši spomenik “žrtvama i braniteljima otadžbine od 1990. do 1999. godine”, dodelile isti status žrtvama i počiniocima.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 20 Nov 17

War Rape Victim Sues Croatian Ministry

News 12 Sep 17

Bosnia Urged to Accelerate Wartime Rape Prosecutions

Feature 30 Jun 17

Bosnian Clerics Unite to Condemn Wartime Sexual Violence

Interview 22 Jun 17

Wartime Sexual Crimes: A Challenge for Balkan Prosecutors

Interview 11 Apr 17

War Justice Strategy for Kosovo Undermined by Divisions

NEWS 13 Mar 17

Bosnia Accused of Failing Wartime Rape Victims

Feature 20 Oct 16

Bosnian War Rape Victims Rue Lost Motherhood

News 09 Sep 16

Bosnian War Rape Victims Struggle for Compensation

News 09 Jun 16

Bosnian Serb Convict Fails to Compensate Rape Victim