Vest 03 Dec 12

Suđenje Mladiću: Napadi na Dobrinju

U nastavku suđenja Ratku Mladiću, bivši sarajevski policajac kazao je da je istragama utvrđeno da su, u oko 200 napada granatama i snajperima na naselje Dobrinja, projektili došli sa položaja Vojske Republike Srpske (VRS).

Justice Report
BIRN
Haag

Refik Sokolar, koji je učestvovao u istragama, u pisanoj izjavi koja je uvedena u dokaze rekao je da su u svim tim incidentima “civili bili žrtve”.

Granate, pretežno iz minobacača, prema Sokolarovom iskazu, bile su ispaljivane sa položaja VRS-a “kod Teološkog fakulteta, kasarne u Nedžarićima i Aerodromskom Naselju”.

On je dodao da su snajperi pucali iz Nedžarića i iz blizine Teološkog fakulteta, ali i iz blizine pravoslavne crkve na Veljinama.

Svjedok je naveo da je pravac iz kojeg su projektili dolijetali utvrđivan na osnovu razgovora sa povrijeđenima u dobrinjskoj ambulanti i uviđaja na licu mjesta, ako je to bilo moguće.

Mladić, bivši komandant VRS-a, optužen je za teror nad civilima u Sarajevu granatiranjem i snajperskim djelovanjem. Njemu je na teret stavljeno i učešće u genocidu počinjenom u Srebrenici i još sedam općina, progonu Bošnjaka i Hrvata, te uzimanje međunarodnih vojnika za taoce.

Sokolar je tokom svjedočenja izjavio da je Dobrinja do polovine 1992. godine bila potpuno blokirana, budući da je put do centra Sarajeva bio pod vatrom snajpera VRS-a.

 Poginuli građani su stoga bili sahranjivani na lokacijama u samom naselju – između zgrada i u parkovima, da bi njihova tijela bila prenesena na groblja tek poslije rata.

Dok ga je unakrsno ispitivao Mladićev branilac Branko Lukić, svjedok je potvrdio da je Armija BiH (ABiH) koristila ispražnjene civilne stanove u Dobrinji za smještaj vojnika.

Kazao je i da je pripadnike ABiH viđao po naselju, ali ne sa oružjem.

Svjedok je potvrdio i da je nedaleko od policijske stanice u kojoj je radio bila i komanda Pete motorizovane brigade ABiH.

Tokom pauze na ovom ročištu, optuženom Mladiću je izmjeren visok krvni pritisak, u vrijednosti 190/106, kako je Sudskom vijeću prenio njegov branilac Miodrag Stojanović.

Poslije ljekarskih konsultacija, po riječima predsjedavajućeg sudije Alphonsa Orieja, nije utvrđeno ništa što bi onemogućilo da Mladić prisustvuje procesu. Optuženi je nakon toga u sudnici pratio iskaz Sokolara.

Suđenje Mladiću biće nastavljeno u utorak, 4. decembra.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

2017 in Review 28 Dec 17

Bosnia: Landmark Verdicts Highlight Post-War Divisions

News 22 Dec 17

Serbia Likely to Seek Mladic’s Release for Treatment

Feature 22 Dec 17

Sarajevo Siege Mothers Remember Their Lost Children

News 06 Dec 17

Ratko Mladic Posters Appear on Belgrade Streets

Feature 05 Dec 17

‘Secret’ Serbian Indictment Claims Army Helped Mladic

Comment 30 Nov 17

A Poisonous Week at the Hague Tribunal

News 28 Nov 17

Ratko Mladic Tribute Plaque to Remain Near Sarajevo

News 27 Nov 17

Serbian Football Fans Show Support for Ratko Mladic

Comment 23 Nov 17

After Mladic’s Conviction, Can Serbia Face Its Past?

Background

Srebrenica: Genocide Reconstructed

In July 1995 Srebrenica was shelled and occupied by the Army of Republic of Srpska,VRS, despite being declared a protected area by the United Nations. More than 7,000 people were killed, the victims of genocide.

War in Bosnia

Key dates and events in the Bosnia war.

Ratko Mladic: The Force Behind the Srebrenica Killings

The Bosnian Serb commander’s role in the genocide committed in Srebrenica is described in detail in many indictments and verdicts pronounced before local and international judicial institutions.

Subscribe to Our Newsletter