Vest 03 Dec 12

Suđenje Mladiću: Napadi na Dobrinju

U nastavku suđenja Ratku Mladiću, bivši sarajevski policajac kazao je da je istragama utvrđeno da su, u oko 200 napada granatama i snajperima na naselje Dobrinja, projektili došli sa položaja Vojske Republike Srpske (VRS).

Justice Report
BIRN
Haag

Refik Sokolar, koji je učestvovao u istragama, u pisanoj izjavi koja je uvedena u dokaze rekao je da su u svim tim incidentima “civili bili žrtve”.

Granate, pretežno iz minobacača, prema Sokolarovom iskazu, bile su ispaljivane sa položaja VRS-a “kod Teološkog fakulteta, kasarne u Nedžarićima i Aerodromskom Naselju”.

On je dodao da su snajperi pucali iz Nedžarića i iz blizine Teološkog fakulteta, ali i iz blizine pravoslavne crkve na Veljinama.

Svjedok je naveo da je pravac iz kojeg su projektili dolijetali utvrđivan na osnovu razgovora sa povrijeđenima u dobrinjskoj ambulanti i uviđaja na licu mjesta, ako je to bilo moguće.

Mladić, bivši komandant VRS-a, optužen je za teror nad civilima u Sarajevu granatiranjem i snajperskim djelovanjem. Njemu je na teret stavljeno i učešće u genocidu počinjenom u Srebrenici i još sedam općina, progonu Bošnjaka i Hrvata, te uzimanje međunarodnih vojnika za taoce.

Sokolar je tokom svjedočenja izjavio da je Dobrinja do polovine 1992. godine bila potpuno blokirana, budući da je put do centra Sarajeva bio pod vatrom snajpera VRS-a.

 Poginuli građani su stoga bili sahranjivani na lokacijama u samom naselju – između zgrada i u parkovima, da bi njihova tijela bila prenesena na groblja tek poslije rata.

Dok ga je unakrsno ispitivao Mladićev branilac Branko Lukić, svjedok je potvrdio da je Armija BiH (ABiH) koristila ispražnjene civilne stanove u Dobrinji za smještaj vojnika.

Kazao je i da je pripadnike ABiH viđao po naselju, ali ne sa oružjem.

Svjedok je potvrdio i da je nedaleko od policijske stanice u kojoj je radio bila i komanda Pete motorizovane brigade ABiH.

Tokom pauze na ovom ročištu, optuženom Mladiću je izmjeren visok krvni pritisak, u vrijednosti 190/106, kako je Sudskom vijeću prenio njegov branilac Miodrag Stojanović.

Poslije ljekarskih konsultacija, po riječima predsjedavajućeg sudije Alphonsa Orieja, nije utvrđeno ništa što bi onemogućilo da Mladić prisustvuje procesu. Optuženi je nakon toga u sudnici pratio iskaz Sokolara.

Suđenje Mladiću biće nastavljeno u utorak, 4. decembra.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

Interview 18 Nov 17

Serbia ‘Fostered Culture of Denial’ by Hiding Mladic

Feature 17 Nov 17

How Ratko Mladic ‘Blew Sarajevo’s Mind’

Analysis 17 Nov 17

Hague Tribunal and Serbs Spent €2m on Mladic Trial

Interview 16 Nov 17

Mladic Wanted to Use Trial to ‘Defend the Serbs’

News 15 Nov 17

Ratko Mladic’s Son Expects Father’s Acquittal

Feature 15 Nov 17

In Ratko Mladic’s Village, He’s an Innocent Man

News 14 Nov 17

BIRN Publishes Ratko Mladic Trial E-Book

Profile 14 Nov 17

Ratko Mladic: Europe’s Most Wanted Faces Judgment

Background

Srebrenica: Genocide Reconstructed

In July 1995 Srebrenica was shelled and occupied by the Army of Republic of Srpska,VRS, despite being declared a protected area by the United Nations. More than 7,000 people were killed, the victims of genocide.

War in Bosnia

Key dates and events in the Bosnia war.

Ratko Mladic: The Force Behind the Srebrenica Killings

The Bosnian Serb commander’s role in the genocide committed in Srebrenica is described in detail in many indictments and verdicts pronounced before local and international judicial institutions.

Subscribe to Our Newsletter