Vest 06 Sep 12

Strazbur naložio Srbiji da isplati rezerviste

Evropski sud za ljudska prava kaže da Srbija mora da isplati zaostale dnevnice ratnim rezervistima.

Marija Ristić
BIRN
Beograd

Srbija će morati da isplati oko dve milijarde dinara [17 miliona evra] rezervistima iz ratova devedesetih, odlučio je Sud za ljudska prava u Strazburu.

Advokat koji je predstavljao rezerviste Srđan Aleksić rekao je da je Sud presudu dostavio Vladi Srbije 28. avgusta.

“Vlada ima rok od tri meseca da izjavi prigovor, a potom i šest meseci da pronađe način za isplatu dnevnica rezervistima”, objasnio je Aleksić.

Sud je presudio u korist ratnih rezervista 10. jula, na zatvorenoj sednici.

Odluka se odnosi na ratne rezerviste iz sedam opština na jugu Srbije koji su se žalili Sudu pošto je Vlada 2008. godine odbila da im isplati zaostale dnevnice.

Tačan broj ratnih veterana u Srbiji nije poznat. Ministarstvo odbrane kaže da se oko 500.000 ljudi smatra veteranima, ali neka boračka udruženja tvrde da je taj broj mnogo veći i da prelazi 700.000.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 09 Jun 16

Bosnian Serb Convict Fails to Compensate Rape Victim

News 22 Feb 16

Serbian Jews to Reclaim Seized WWII Property

News 22 Jan 16

Serbia Flouts Victims' Reparation Rights, Report

News 19 Jan 16

Croatia Pays Compensation for Police Murder of Serb

2015 in Review 31 Dec 15

Operation Storm Causes Turbulence for Croatia

Feature 10 Dec 15

Bosnian Courts Deny Compensation to War Prisoners

News 30 Sep 15

Kosovo Massacre Survivor Fights To Regain Home