Lajm 06 Sep 12

Strasburgu i Kërkon Serbisë të Paguajë ish-Luftëtarët

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut thotë se Serbia duhet t’u paguajë rrogat e vonuara ish-luftëtarëve.

Marija Ristic
BIRN
Beograd

Serbia duhet të paguajë rreth 2 miliardë dinarë [17 milionë euro] për veteranët e konflikteve të viteve 1990-të, ka vendosur Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Avokati që përfaqëson veteranët, Srdjan Aleksic, tha se gjykata ia ka dërguar vendimin qeverisë serbe më 28 gusht.

“Qeveria ka tre muaj për të kundërshtuar vendimin dhe gjashtë muaj për të gjetur paratë për rrogat”, shpjegoi Aleksic.

Gjykata vendosi në favor të veteranëve të luftës, më 10 korrik, në një seancë të mbyllur.

Vendimi është për veteranët e luftës nga shtatë komuna nga jugu i Serbisë që apeluan në Gjykatë, pasi qeveria refuzoi t’ua paguante rrogat e vonuara në vitin 2008.

Numri i saktë i veteranëve të luftës në Serbi nuk dihet. Ministria e Mbrojtjes thotë se rreth 500,000 persona konsiderohen veteran. Por disa grupe veteranësh lufte thonë se numri është shumë më i lartë dhe i tejkalon 700,000.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 20 Nov 17

War Rape Victim Sues Croatian Ministry

News 02 Oct 17

US Court Dismisses Croatian WWII Victims’ Lawsuit

news 08 Sep 17

Montenegro Offers Compensation to War Crime Victims

News 01 Sep 17

Croatian WWII Victims’ Lawsuit Takes Bizarre Turn

News 15 Aug 17

Serbia’s Plan for Post-WWII Restitution ‘Flawed’

News 27 Jun 17

Bosnian Ex-Policeman Sues Serbia for Years in Custody

news 22 Jun 17

Kosovo Landmine Victims Demand Serbia Pay Compensation

News 01 Jun 17

UN Response to Kosovo Lead Poison Claims Condemned

News 09 May 17

Croatia Compensates Serb Family for Killing by Soldier