Lajm 15 Nov 12

Përballimi i së Shkuarës Ende Tabu në Serbi

Njëzet vjet pas fundit të luftërave në Ballkan, shoqëria serbe ende refuzon të përballet me të shkuarën, është përfundimi i diskutimit në një tryeze të rrumbullakët.

Marija Ristic
BIRN
Beograd

Tryeza e rrumbullakët, e quajtur “Çfarë është drejtësia tranzicionale në Serbi?” u mbajt të martën dhe u organizua nga Komisioni i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, si pjesë e projektit të tyre që ka për synim të inkurajojë debate për drejtësinë tranzicionale mes palëve të ndryshme.

Sipas Sonja Biserkos, drejtoresha e Komisionit të Helsinkit në Serbi, shoqëria serbe ka dështuar të pranojë përgjegjësinë e saj për krimet e kryera gjatë luftërave të viteve 1990-të, pavarësisht faktit se vendi, me largimin ish-presidentit Slobodan Milosevic 12 vjet më parë “kaloi përmes ndryshimeve të ashtuquajtura demokratike”.

“Nuk besoj se qeveria e re do të ndryshojë ndonjë gjë. Deri më tani kemi parë vetëm qëllimin e tyre për të destabilizuar rajonin, veçanërisht me politikat ndaj Bosnjës dhe Kosovës”, tha Biserko.

Biserko shtoi se nuk ka gjasa që qeveria e re serbe do të ngrejë padi të reja për krime lufte duke qenë se shumica e anëtarëve të saj ishin pjesë e makinerisë së luftës së viteve 1990.

Zarko Markovic nga Qendra për të Drejtat e Njeriut në Beograd, komentoi për gjyqet e krimeve të luftës të mbajtura para gjykatave në Serbi. Ai tha se që nga viti 2000, gjashtëdhjetë persona janë dënuar me vendime të shkallës së fundit, ndërsa 11 janë liruar.

“Aktualisht, problemi më i madh është të mblidhen të dhënat nga Kosova. Ndoshta bashkëpunimi më i mirë është me gjykatat kroate, duke qenë se rastet për krimet e kryera në Kroaci janë ato me shkallën më të lartë të suksesit”, tha Markovic.

Gordana Igric, drejtoresha e Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese, BIRN, tha se raportimet e medias për drejtësinë tranzicionale reflektojnë situatën e tanishme në shoqëri.

“Historitë për të shkuarën e luftës janë lënë anash nga media ose janë raportuar si vogëlsira ose në stil tabloidi. Kjo ndodh sepse është më e lehte t’i qasesh diçkaje sikur të ishte vogëlsirë, se sa të pranohen dhe ballafaqohen krimet që janë bërë në të shkuarën”, tha Igric.

Sonja Biserko tha se një nga ndryshimet më të rëndësishme të nevojshme për të ndryshuar situatën e tanishme janë ato në fushën e arsimit, sidomos ndryshimet në kurrikulën e historisë. “Në tekstet shkollore të historisë keni informacion minimal në lidhje me luftërat e viteve 1990-të, dhe tani, si rezultat kemi breza të irrituar që kanë opinione negative për fqinjët e tyre - kroatë, boshnjakë ose shqiptarë”, përfundoi ajo.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 24 Jun 16

Kosovo Probes Dubious KLA Veterans' List

News 22 Jun 16

Bosniaks Condemn RS Police Exercise in Srebrenica

News 16 Jun 16

Mogherini Approves New EULEX Mandate in Kosovo

Analysis 14 Jun 16

EULEX Mandate in Limbo as EU Snubs Kosovo Proposal

News 10 Jun 16

Kosovo Govt Seeks to Extend EULEX Mandate

News 10 Jun 16

Croatian Deputy Minister Accused of Wartime Witch-Hunt

Feature 10 Jun 16

Serbia’s Young Albanians Suffer in Schoolbook Dispute

Feature 07 Jun 16

Soaring Number of KLA War Veterans Raises Suspicions

Background

serb-minority-rights-scripted-out-in-croatia-09-02-2015

Serb Minority Rights Scripted Out in Croatia

The muted response to the Croatian town of Vukovar’s decision to scrap controversial bilingual signs in Latin and Serb Cyrillic script suggests the EU has lost focus on minority rights, analysts claimed.

Croatian Dissident Feared Kidnap by Yugoslav Spies

The trial of Zdravko Mustac and Josip Perkovic, former Yugoslav spy chiefs accused of killing a Croatian émigré, heard that the victim repeatedly told his German lover that he was living in fear.

Subscribe to Our Newsletter