Vest 24 Jun 13

Odbrana traži ukidanje presude zbog pisma haškog sudije

Advokatica Vasvija Vidović je nakon nedavnog pisma Frederika Harhoffa, danskog sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY), zatražila ukidanje prvostepene presude Rasimu Deliću.

Justice Report
BIRN
Sarajevo

“Sudija Harhoff pokazuje neprihvatljivu pristrasnost prema osuđujućim presudama protiv optuženih pred MKSJ-om. Takva pristrasnost je mogla biti odlučujući faktor pri donošenju konačne odluke da se osudi Rasim Delić”, navedeno je u podnesku koji je Vidović poslala predsjedniku Tribunala Theodoru Meronu.

Harhoff je bio u tročlanom prvostepenom vijeću koje je osudilo Delića glasovima dva naprema jedan.

Nepravomoćnom presudom Haškog suda, Delić je u septembru 2008. osuđen na tri godine zatvora. Preminuo je godinu i pet mjeseci kasnije, dok je bio na privremenoj slobodi, a Apelaciono vijeće je potvrdilo nepravomoćnu presudu.

Sudija Haškog suda Frederik Harhoff u pismu poslanom prijateljima izrazio je zabrinutost za dvije nedavne presude.

On smatra da je predsjednik Tribunala, američki sudija Theodor Meron, izvršio pritisak na dvojicu sudija u vezi sa oslobađajućim presudama Anti Gotovini i Mladenu Markaču, te Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Harhoff sumnja da je Meron to uradio pod uticajem “vojnog establišmenta” vodećih država poput Amerike i Izraela.

Prema podnesku Odbrane Delića, “iz pisma je očigledno da sudija Harhoff smatra da su oslobađajuće presude same po sebi sumnjive i upravljane američko-izraelskim mahinacijama, koje su se navodno provodile preko predsjedavajućeg Apelacionog vijeća, sudije Merona, koji ima nepobitnu međunarodnu reputaciju i renome”.

Delić je za komandanta Glavnog štaba Armije BiH (ABiH) imenovan 8. juna 1993. Osuđen je jer “nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi ili kazni zločine” mudžahedina počinjene nad srpskim zarobljenicima u selu Livade i logoru “Kamenica” u blizini Zavidovića u ljeto 1995.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 12 Aug 16

Krasniqi Lawyer Urges Appeal Court to Free Him

Feature 10 Aug 16

Bosnian War Crimes Convicts Pay to Stay Free

News 09 Aug 16

Bosnian Army Ex-Soldier Indicted for Prozor Attack

News 09 Aug 16

Kosovo Ex-Guerrilla Jailed for Wartime Torture

Comment 08 Aug 16

Will Serbia Ever Try Generals for Kosovo Crimes?

Feature 05 Aug 16

Serbian War Crimes Boast Highlights Prosecution Failures

News 29 Jul 16

Re-trial for Glavas as Conviction is Quashed

News 14 Jul 16

Croatian Serb Ex-Leader Asks for Hague Help