Lajm 15 Sep 15

Kosovë: ‘Nuk ka besim’ në skemën e mbrojtjes së dëshmitarëve

Një analizë nga një OJQ me qendër në Prishtinë tha se programi për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë aktualisht nuk ka dëshmitarë nën mbrojtjen e tij, sepse ata nuk besojnë në sistemin e drejtësisë në vendit.

Petrit Collaku
BIRN
Prishtinë
 
Prezantimi i raportit mbi mbrojtjen e dëshmitarëve nga OJQ-ja.  

OJQ-ja Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim tha se analiza e saj politike, e cila u bë publike ditën e martë në Prishtinë ditën e martë, tregon se problemi më i madh me programin e mbrojtjes së dëshmitarëve është se njerëzit në Kosovë nuk i besojnë sistemit të drejtësisë.

Raporti OJQ-së Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim gjithashtu theksoi mangësitë në ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve, buxhetin e vogël për mbrojtjen e policisë, buxhetin e pamjaftueshme të drejtorisë dhe mungesën e mbështetjes nga institucionet e Kosovës për programin e mbrojtjes së dëshmitarëve, si politik ashtu edhe financiar.

Besa Kabashi-Ramaj, konsulent e OJQ-së, tha se njerëzit mendonin se nuk është e sigurt të dëshmosh në Kosovë për shkak të paragjykimeve se “nëse dëshmon, je tradhtar, sidomos përsa i takon krimeve të luftës”.

“Ata i druhen hakmarrjes”, tha ajo.

"Ka gjithashtu një mungesë besimi ndaj institucioneve të Kosovës, edhe pse ato nuk dështuan në mbrojtjen e dëshmitarëve sepse deri më sot nuk ka pasur urdhra për të mbrojtur ndonjë dëshmitar,” shtoi ajo.

Kabashi-Ramaj tha se kur EULEX-i filloi punë në vitin 2008, ai kishte besim më të madh, por me kalimin e kohës e ka humbur besueshmërinë e tij, sidomos në lidhje me gjyqet.

"Tani, kjo është një trashëgimi negative që i transferohet institucioneve të Kosovës," tha ajo.

Drejtoria e Kosovës për mbrojtjen e dëshmitarëve mori përsipër përgjegjësinë nga EULEX-i në shtator 2012.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 18 Sep 17

Kosovo Slates Serbian Film Attacking its UNESCO Bid

News 12 Sep 17

Serbia Still Seeking Arrest of Kosovo PM Haradinaj

News 08 Sep 17

Prospect of Haradinaj Running Kosovo Divides Serbia

News 07 Sep 17

Croatia Removes Fascist Slogan Plaque from Jasenovac

Feature 01 Sep 17

The Everyday Desperation of Bosnia’s Protesting Veterans

News 01 Sep 17

Zagreb to Remove Tito’s Name from City Square

Analysis 31 Aug 17

Croatia Fascist Slogan Threatens to Topple Govt

Background

serb-minority-rights-scripted-out-in-croatia-09-02-2015

Serb Minority Rights Scripted Out in Croatia

The muted response to the Croatian town of Vukovar’s decision to scrap controversial bilingual signs in Latin and Serb Cyrillic script suggests the EU has lost focus on minority rights, analysts claimed.

Croatian Dissident Feared Kidnap by Yugoslav Spies

The trial of Zdravko Mustac and Josip Perkovic, former Yugoslav spy chiefs accused of killing a Croatian émigré, heard that the victim repeatedly told his German lover that he was living in fear.

Subscribe to Our Newsletter