Lajm 27 Mar 12

Gratë Në të Zeza Fitojnë Gjyqin në Serbi

Gjykata në Serbi vendosi të hënën se shteti ka dhunuar të drejtat themelore të OJQ-së vendore, Gratë në të Zeza. 

Marija Ristic
BIRN
Beograd

Sipas gjykimit të Gjykatës Kushtetuese, ndalimi i të drejtës së mbledhjes së Shoqatës Gratë në të Zeza në vitin 2008, autoritetet serbe kanë dhunuar të drejtën e tyre të lirisë së mbledhjes, të drejtën për një gjyq të drejtë brenda një kohe të arsyeshme dhe të drejtën për dëmshpërblim efektiv.

Më 8 mars, 2008, pa asnjë shpjegim, policia e Beogradit ndaloi mbledhjen e quajtur “Njëqind Vjet Betejë”, e organizuar nga Gratë në të Zeza, një organizatë paqeje anti-ushtarake.

Gjatë procesit ligjor, përfaqësues të policisë thanë se “mbledhja u ndalua sepse në atë kohë, në Beograd po organizoheshin një numër ngjarjesh të tjera sportive, kulturore. Një mbledhje informale mund të rezultonte me rrezikimin e pronësive dhe sigurisë së atyre të mbledhur”.

Sidoqoftë, policia lejoi organizata të tjera të shoqërisë civile si për shembull “Safe House” dhe “Forum of the Democratic Party Women” të mblidheshin më 8 mars në qendër të Beogradit.

“Vendimi për të ndaluar mbledhjen e mbrojtësve të të drejtave të njeriut ishte një vendim arbitrar i bazuar në motive politike”, thotë Komisioni i Avokatëve për të Drejtat e Njeriut, YUKOM, i cili përfaqëson shoqatën,.

Shoqata “Gratë në të Zeza” u themelua në tetor të 1991, në fillimi të shpërbërjes të ish-Jugosllavisë. Qellmi i tyre ishte të bënin të dukshëm rezistencën jo të dhunshme ndaj militarizmit, luftës, seksizmit dhe nacionalizmit.

Kanë qenë veçanërisht aktive ndaj konflikteve në rajon në vitet 1990-të, duke luftuar për të drejtat e viktimave dhe mbështetur të vërtetën dhe pajtimin.

Kohëve të fundit, ato kanë qenë në vëmendjen e medias për shkak të protestave të tyre kundër memorialit të ri të ndërtuar për viktimat e luftërave të viteve 1990-të.

Shoqata thotë se autoritetet e Beogradit, duke ua dedikuar memorialin “viktimave dhe mbrojtësve të atdheut nga viti 1990 deri më 1999” u kanë dhënë status të njëjtë si viktimave, ashtu edhe autorëve të krimeve.

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

news 30 Jan 18

Kosovo Urges Wartime Rape Survivors to Register

News 13 Dec 17

Kosovo Urged to Increase Aid to Wartime Rape Victims

News 20 Nov 17

War Rape Victim Sues Croatian Ministry

News 12 Sep 17

Bosnia Urged to Accelerate Wartime Rape Prosecutions

Feature 30 Jun 17

Bosnian Clerics Unite to Condemn Wartime Sexual Violence

Interview 22 Jun 17

Wartime Sexual Crimes: A Challenge for Balkan Prosecutors

Interview 11 Apr 17

War Justice Strategy for Kosovo Undermined by Divisions

NEWS 13 Mar 17

Bosnia Accused of Failing Wartime Rape Victims