Vest 15 Nov 12

Ćirić se izjasnio da nije kriv za masakr na Ovčari

Petar Ćirić, bivši pripadnik srpske dobrovoljačke jedinice, izjasnio se da nije kriv za ratne zločine počinjene na farmi Ovčara kod Vukovara 1991. godine.

Marija Ristić
BIRN
Beograd
Petar Ćirić na početku sukoba devedesetih I Foto: Tužilaštvo za ratne zločine Srbije

Bivši pripadnik Teritorijalne odbrane Vukovara Petar Ćirić, poznat i kao “Pero Cigan”, u četvrtak se prvi put pojavio pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je 25. oktobra protiv njega podiglo optužnicu za ubistvo i mučenje 193 hrvatska ratna zarobljenika počinjeno 21. novembra 1991. na farmi Ovčara.

“Optuženi je učestvovao u zlostavljanju zatvorenika, koji su pre ulaska u hangar sprovedeni kroz špalir. On je stajao u jednom od redova, rukama i nogama udarao zarobljenike dok su prolazili, nanoseći im ozbiljne telesne povrede”, rekao je u obrazloženju optužnice Dejan Knežević, tužilac u ovom slučaju.

Pošto su zatvorenici popisani i podeljeni u grupe, on ih je sa drugim vojnicima prebacio na Grabovo, udaljeno oko kilometar od Ovčare.

Tužilac je precizirao da je Ćirić bio deo streljačkog voda na Grabovu, gde su zarobljenici postrojeni i streljani.

“Po povratku na Ovčaru sa Grabova, optuženi je učestvovao u pogubljenju poslednje grupe od desetak zarobljenika, koji su ubijeni na licu mesta ispred hangara”, dodao je Knežević.

U odgovor na uvodne reči Tužilaštva, Petar Ćirić se izjasnio da se ne oseća krivim.

Ćirić je izjavio da je bio pripadnik srpske dobrovoljačke jedinice angažovane na području Vukovara, posebno na području Petrove Gore, ali da nikad nije bio u Ovčari, kao i da do današnjeg dana ne zna gde se farma nalazi.

Posle pada hrvatskog grada Vukovara 19. novembra 1991. godine, nekoliko stotina zatvorenika pogubljeno je na obližnjoj farmi Ovčara.

Vukovar je prvi grad u Evropi koji je nakon Drugog svetskog rata uništen u oružanim borbama.

Nakon što je 1991. godine Hrvatska proglasila nezavisnost od Jugoslavije, JNA i srpske paravojne formacije okupirale su grad.

Oko 7.000 granata padalo je na grad svaki dan tokom tromesečne opsade, uništivši oko 85 odsto građevina.

Ubijeno je više od 3.000 ljudi, a proterano na hiljade stanovnika nesrpske nacionalnosti.

Vukovar je ostao pod srpskom kontrolom do 1995. godine. Nakon što je Dejtonskim mirovnim sporazumom potpisanim 1995. okončan rat u BiH, područje Vukovara je, prema tzv. Erdutskom sporazumu, potpalo pod administraciju UN-a, da bi 1998. godine bilo reintegrisano u Hrvatsku.

Ovo je četvrti predmet u vezi sa zločinima počinjenim na Ovčari na kojem radi Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Na prethodnim suđenjima 15 ljudi je pravnosnažnom presudom proglašeno krivim za ratne zločine i osuđeno na ukupno 207 godina zatvora.

Za zločine na Ovčari, Haški tribunal je osudio Mileta Mrkšića i Veselina Šljivančanina, nekadašnje pukovnike JNA, na 20 i 10 godina zatvora.

Suđenje će se nastaviti 3. decembra.

 

Talk about it!

blog comments powered by Disqus

Latest Headlines

News 12 Aug 16

Krasniqi Lawyer Urges Appeal Court to Free Him

Feature 10 Aug 16

Bosnian War Crimes Convicts Pay to Stay Free

News 09 Aug 16

Bosnian Army Ex-Soldier Indicted for Prozor Attack

News 09 Aug 16

Kosovo Ex-Guerrilla Jailed for Wartime Torture

Comment 08 Aug 16

Will Serbia Ever Try Generals for Kosovo Crimes?

Feature 05 Aug 16

Serbian War Crimes Boast Highlights Prosecution Failures

News 29 Jul 16

Re-trial for Glavas as Conviction is Quashed

News 14 Jul 16

Croatian Serb Ex-Leader Asks for Hague Help