Kontakti

Kontaktoni ekipin e Drejtësisë Tranzicionale në Ballkan, nëse keni ndonjë kërkesë, rekomandim, ose interesim rreth projektit.